منابع در سیاتل

سیاتل

ما در حصهٔ فراهم آوری حمایت مورد نیاز جهت ایجاد مسکن در ایالات متحده با شما کمک می نمایم

ما از تمامی نهاد های خدماتی و تعاونی که در قسمت فراهم آوری کمکهای مورد نیاز برای افغانان مقیم شهر سیاتل در جریان مرکز حمایت و خدمات برای افغانها از ۱۶ الی ۱۹ ماه اگست دست به دست هم داده و تشریک مساعی نمودند، بی نهایت سپاسگزاریم. این نهاد ها بصورت مشترک با متانت و مهربانی خدمات و سهولت های لازم را برای ۱۳۴۷ تن از افغانها فراهم نمودند. درصورتیکه شما درین برنامه اشتراک نتوانستید و یا سوالات بیشتری در رابطه به خدمات موجود داشته باشید، لطف نموده جدول نهاد های کمک رسان زیر را مرور نموده و با آنها به تماس شوید. این نهاد ها آماده اند تا با اشتیاق کامل شما را کمک نمایند.

خدمات برای زنان

خدمات برای زنان

Test Event – Atlanta

Atlanta, 245960 Something Ave, City Name, State 73142

Parking is free across the street in the XYZ parking garage.

This is event details lorem, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

سیاتل

ما از تمامی نهاد های خدماتی و تعاونی که در قسمت فراهم آوری کمکهای مورد نیاز برای افغانان مقیم شهر سیاتل در جریان مرکز حمایت و خدمات برای افغانها از ۱۶ الی ۱۹ ماه اگست دست به دست هم داده و تشریک مساعی نمودند، بی نهایت سپاسگزاریم. این نهاد ها بصورت مشترک با متانت و مهربانی خدمات و سهولت های لازم را برای ۱۳۴۷ تن از افغانها فراهم نمودند. درصورتیکه شما درین برنامه اشتراک نتوانستید و یا سوالات بیشتری در رابطه به خدمات موجود داشته باشید، لطف نموده جدول نهاد های کمک رسان زیر را مرور نموده و با آنها به تماس شوید. این نهاد ها آماده اند تا با اشتیاق کامل شما را کمک نمایند.

AFG_Logo