مراکز حمایوی برای افغانان

مراکز حمایوی برای افغانان​


ما از تمامی نهاد های خدماتی و تعاونی که در قسمت فراهم آوری کمکهای مورد نیاز برای افغانان مقیم شهر سیاتل در جریان مرکز حمایت و خدمات برای افغانها از ۱۶ الی ۱۹ ماه اگست دست به دست هم داده و تشریک مساعی نمودند، بی نهایت سپاسگزاریم. این نهاد ها بصورت مشترک با متانت و مهربانی خدمات و سهولت های لازم را برای ۱۳۴۷ تن از افغانها فراهم نمودند. درصورتیکه شما درین برنامه اشتراک نتوانستید و یا سوالات بیشتری در رابطه به خدمات موجود داشته باشید، لطف نموده جدول نهاد های کمک رسان زیر را مرور نموده و با آنها به تماس شوید. این نهاد ها آماده اند تا با اشتیاق کامل شما را کمک نمایند.
ادارت دولتی


اداره خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده  (USCIS)

Home | USCIS

دفترهماهنگ کننده تلاشها برای انتقال افغانان (CARE) ، بیرو امور آسیای مرکزی و جنوبی (SCA) وزارت خارجه(DOS)

state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-political-affairs/bureau-of-south-and-central-asian-affairs

دفتر اسکان مجدد پناهنده گان (او آر آر)- وزارت صحت و خدمات بشری

Office of Refugee Resettlement (ORR) | The Administration for Children and Families (hhs.gov)

بخش حقوق مهاجرین و کارگران – وزارت عدلیه

justice.gov/crt/immigrant-and-employee-rights-section

سوشیل سیکیوریتی ادمنیستریشن (اداره مصؤنیت اجتماعی)

ssa.gov

دفتر ادم سمیت، عضو کانگرس ایالات متحده

https://adamsmith.house.gov

دفتر داکتر کیم شرایر، عضو کانگرس ایالات متحده

https://schrier.house.gov

دفترمرلین ستریکلن، عضو کانگرس ایالات متحده

Strickland.house.gov

دفتر پرامیلا جیاپال، عضو کانگرس ایالات متحده

http://jayapal.house.gov

خدمات مسکن


هومستید کمیونیتی لند ترست

www.homesteadclt.org

میرسی هوزینک

mercyhousing.org

نارت ویست جستیس پروجیکت NJP

nwjustice.org

رید ود کمیونیتز/هوزینک

redwoodhousing.com

واشننگتن هوم اونرشیپ ریسورس سنتر

Homeownership-wa.org

خدمات اطفال و نوجوانان


گیرلز سکوت ویستیرن واشنگتن

girlscoutsww.org

ایست افریکن کمیونیتی سرویس (خدمات اجتماعی افریقای شرقی)

eastafricancs.org

نیبورهود هوز هیدستارت

https://nhwa.org

نارت ویست اکسیس فند

www.nwaccessfund.org

خدمات آموزش


کینگ کاونتی ریکونیکت تو آپارچونیتیز (وصل دوباره به فرصتها ناحیه کنیگ)

reopp.org

سحر ایجوکیشن (نهاد آموزشی سحر)

sahareducation.org

بیتس تکنیکل کالج (موسسه تعلیمات تخنیکی بیتس)

www.batestech.edu

ون امیریکا

https://weareoneamerica.org

خدمات کاریابی


کینگ کاونتی ریکونیکت تو آپارچونیتیز (وصل دوباره به فرصتها ناحیه کنیگ)

reopp.org

هوتل هیلتون و دبل تری، جوار میدان هوایی

jobs.hilton.com

پورتس جابز/ ایرپورت جابز (کار در بندر/ میدان هوایی)

www.portjobs.org

الاینس بیلدینگ سرویسیس

Alliancebuildingservices.net

آمازون-بخش استخدام کارگران

www.amazon.com/newcomerjobs

اداره خدمات بشری شهر سیاتل

https://www.seattle.gov/human-services

فیدیکس گروند

https://careers.fedex.com/ground

پورت اف سیاتل

https://www.portseattle.org

پروجکت فیست

www.projectfeast.org

ویرجینیا میسن فرنسیسکن هیلت

https://employee-vmmc.icims.com/jobs

خدمات صحی


کینگ کاونتی پبلیک هیلت اکسیس/اوتریچ (ادراه دسترسی و ترویج خدمات صحی ناحیه کینگ)

kingcounty.gov/outreach

مولینا هیلتکیر

molinahealthcare.com

امیگرنت ومنز کمیونیتی سنتر (مرکز اجتماعی زنان پناهنده)

iwccwa.org

کمیته مهاجرین و پناهنده گان ایالات متحده USCRI

Refugees.org

کمیته بین المللی نجات پناهنده گان آی آر سي

https://www.rescue.org/united-states/seattle-wa

هیلت پاینت

healthpointchc.org

اداره صحت عامه سیاتل و ناحیه کینگ، برنامه کنترول توبرکلوز

kingcounty.gov/tb

خدمات حقوقی


امریکن بار اسوسیسشن کمیشن آن امیگریشن ABA

americanbar.org/groups/public_interest/immigration

خدمات حقوقی برای افغانان تازه وارد یا السا ILSAA

https://ilsaa.acf.hhs.gov

خدمات حقوقی رایگان کینگ کاونتی بار اسوسییشن KCBA

kcba.org/?pg=Free-Legal-Assistance

نارت ویست جستیس پروجیکت NJP

nwjustice.org

ایواکویت اور الایز (LIRS, HRF, Project ANAR, IRAP)

https://www.evacuateourallies.org/home

لیگل کونسل فار یوت اند چیلدرین

https://lcycwa.org

نارتویست امیگرنت رایتز پروجکیت

https://nwirp.org

دفتر امور مهاجرین و پناهنده گان سیاتل

https://www.seattle.gov

انامپلایمینت لا پروجیکت

https://www.unemploymentlawproject.org

پروگرام کلینیک حقوقی دانشگاه واشنگتن

https://www.law.uw.edu/academics/experiential-learning/clinics/federal-tax

امتیازات عامه/ کمکهای مادی


کینگ کاونتی پبلیک هیلت اکسیس/اوتریچ (ادراه دسترسی و ترویج خدمات صحی ناحیه کینگ)

kingcounty.gov/outreach

بخش اگاهی عامه اداره خدمات عامه و صحت

Waconnection.com

نارت ویست اکسیس فند

www.nwaccessfund.org

برنامه غدایی برای زنان، نوزادان و اطفال اداره صحت عامه سیاتل و ناحیه کینگ (PHSKC WIC )

https://kingcounty.gov/en/dept/dph/health-safety/health-centers-programs-services/maternity-support-wic/wic-supplemental-nutrition-program

سایر خدمات


جومه وینچرز (خدمات آموزش، کاریابی، نوجوانان)

juma.org

پوگیت سوند تریننگ سنتر (خدمات آموزش، کاریابی، نوجوانان)

pstrainingcenter.org

الید ریزیدینشیل (خدمات مسکن و کاریابی)

alliedresidential.com

میستیس ادولت اند فمیلی سرویسیس (خدمات مسکن و کاریابی)

mysticares.org

نیبورهود هوز (خدمات مسکن و کاریابی)

nhwa.org

آی سی اِن ای ریلیف یو اِس ای پروگرام ICNA (خدمات آموزش، صحی، کاریابی، تعاون عامه و کمکهای مادی)

icnarelief.org

بریجینگ کلچرل گپس (آموزش، نوجوانان)

bcgwashington.org

هاپلینک (کاریابی، آموزش)

www.hopelink.org

افغان ادونتیج (آموزش، نوجوانان، موضوعات مختص خانمان)

www.afghanadvantage.org

اداره صدور جواز

DOL.WA.GOV

هاربرویو ابیوز اند تراما سنتر ( مرکز سؤاستفاده و شوک روحی هاربرویو -HATC)

https://depts.washington.edu/uwhatc

لوترن کمیونیتی سرویس نارت ویست

https://lcsnw.org

مرکز منابع مجتمع مسلمانان (MAPS-MCRC)

mcrcseattle.org

ملتی سرویس سنتر

https://mschelps.org

پورت اف سیاتل (آموزش، کاریابی)

https://www.portseattle.org

ریفیوجی ومن الاینس (کاریابی، حقوقي، مسکن، صحت)

www.rewa.org

کتابخانه عامه سیاتل (کاریابی، آموزش، نوجوانان)

www.spl.orgتعهد وزارت امنیت داخلی (DHS) در قبال افغانان دارنده گان پیرول ذریعهٔ ماموریت پذیرایی متحدین (OAW)  پایداربوده، ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) مراکز حمایت برای افغان ها را بمنظور اتصال آنان به خدمات اساسی جهت ادغام و ثبات درازمدت ایشان در ایالات متحده میزبانی مینماید. درحالی که ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) محل برای مرکز حمایت را فراهم مینماید، USCIS هیچ یک از مؤسسات خدمت رسان حاضر را پیشتیبانی ننموده وهیچنوع دخالت و مسؤلیتی را در قبال خدمات ارایه شده توسط مؤسسات خدمت رسان عهده دار نمیباشد.