مراکز حمایوی برای افغانان

مراکز حمایوی برای افغانان​

ما از تمامی نهاد های خدماتی و تعاونی که در قسمت فراهم آوری کمکهای مورد نیاز برای افغانان مقیم شهر سن انتونیو در جریان مرکز حمایت و خدمات برای افغانها از ۲۵ الی ۲۸ ماه اوکتوبر سال ۲۰۲۳م دست به دست هم داده و تشریک مساعی نمودند، بی نهایت سپاسگزاریم. این نهاد ها بصورت مشترک با متانت و مهربانی خدمات و سهولت های لازم را برای افغان فراهم نمودند. درصورتیکه شما درین برنامه اشتراک نتوانستید و یا سوالات بیشتری در رابطه به خدمات موجود داشته باشید، لطف نموده جدول نهاد های کمک رسان زیر را مرور نموده و با آنها به تماس شوید. این نهاد ها آماده اند تا با اشتیاق کامل شما را کمک نمایند.


ادارات حکومتی


اداره خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS)

https://www.uscis.gov

دفتر اسکان مجدد پناهنده گان (او آر آر)- وزارت صحت و خدمات بشری

https://www.acf.hhs.gov/orr

بخش حقوق مهاجرین و کارگران – وزارت عدلیه (دی او جی/آی اِی آر)

justice.gov/crt/immigrant-and-employee-rights-section

دفترهماهنگ کننده تلاشها برای انتقال افغانان (CARE) ، بیرو امور آسیای مرکزی و جنوبی (SCA) وزارت خارجه(DOS)

state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-political-affairs/bureau-of-south-and-central-asian-affairs

خدمات مسکن


ستی آف سن انتونیو – نیبرهود & هاوزنگ سرویسس دیپارتمنت

https://www.sa.gov/Directory/Departments/NHSD

هوزینک رایتس پروجیکت- بخش حقوق پوهنتون سینت میری

https://law.stmarytx.edu/academics/special-programs/clinics/

مای ستی از مای هوم

mycityismyhome.com

شرکت ان پی آر منجمینت

www.nrpgroup.com

آپارچونیتی هوم سّن انتونیو

www.homesa.org

پروسپیرا

https://prosperahcs.org

تکساس ریوگراندی لیگل اِید

www.trla.org

یو اس دیپارمنت آف هاوزنگ اند اٌربن دیویلیپمنت

www.hud.gov

خدمات کودکان و نوجوانان


بیگ برادرز بیگ سیسترز آف سوت تکساس

https://www.bigmentor.org/

فامیلی سرویس

www.family-service.org

گود سمیریتن کمیونیتی سرویسیز

https://goodsamaritancommunityservices.org/

نیکست لیول آپارچونیتی سنتر (آموزش، کاریابي، صحت)

https://nxtlevelsa.org/

پارتنرشیپ فار ادوانسمینت آف نیو امیریکنس

https://www.panasd.org/

تکساس دایپر بنک

https://www.texasdiaperbank.org/

خدمات اطفال و جوانان


هیدستارت دیوژن- شهرسَن انتونیو (کودکان و نوجوانان، صحت)

www.saheadstart.org

اچ اچ اس سی- کمیونیتی سرویس پروگرام

www.texascommunitypartnerprogram.com

نیو هوپ کونیکشن (کاریابی، مسکن، امتیازات)

www.newhopeconnection.org

نارت ساید اندیپندینت سکول دیسترکت

www.nisd.net

پراجیکت کویست

www.questsa.org

ریستور ایجوکیشن

www.restoreeducation.org

بخش آموزش لسان انگلیسی کالج سَن انتونیو

https://www.alamo.edu/sac/academics/academic-resources/center-for-english-language-learning/

کتابخانه عامه سَن انتونیو (کودکان و نوجوانان، کاریابی)

www.mysapl.org

ویلکم سنتر نارت ایست اَی اس دی

www.neisd.net/support

وای دبیو سی ای سن انتونیو

www.ywcasa.org

خدمات کاریابی


کتولیک چرهتی ارکودایسس آف سن انتونیو

www.ccaosa.org

لوترن امگریشن اند ریفیوجی سرویس (سایرخدمات: اسکان مجدد)

https://www.lirs.org/

وزارت کار ایالات متحده – دفتر جاب کورپس (کودکان و نوجوانان، کاریابی)

https://www.jobcorps.gov/

خدمات صحی


سینتر فار ریفیوجی سرویسس (سایرخدمات: اطفال و نوجوانان، آموزش،‌ کاریابی، منفعت عامه،‌ خدمات زنان)

www.sarefugees.org

دای بیتیر پروینشن & کنترول – میتروپولیتن ایلت دسترکت

www.diabeteshelpsa.com

آیکیر سَن انتونیو ویژن سنتر

www.iCareVision.org

کلینیک سیار ICNA آی سي اِن ای ریلیف دالاس

https://www.icnarelief.org/dallas-clinic/

ICNA آی سي اِن ای ریلیف یو اس ای

www.icnarelief.org

یو اس سی ای ار – یو اس کمیتی فار ریفیوجی اند امگریشن

www.refugees.org

خدمات حقوقی


کاتولیک چیریتیز آف سَن انتونیو- خدمات حقوقی و مهاجرین

www.ccaosa.org

ایوکیویت اورالایزکولیشن

www.evacuateourallies.org

فامیل

www.familusa.org

السا یا خدمات حقوقی برای افغانان تازه وارد

Home | ILSAA | Immigration Services for Afghan Arrivals (hhs.gov)

شرکت حقوقی جانتن دی. راین

https://www.jonathandryanlaw.com/

جستس فار ال امگرنتس

https://www.justiceforallimmigrants.org/

لوترن امیگریشن اند ریفیوجی سرویس

https://www.lirs.org/

خدمات زنان


ستی آف سن انتونیو میترو ایلت وک پروگرام (سایرخدمات: اطفال و نوجوانان)

https://www.sanantonio.gov/Health/HealthServices/WIC

تعاون عامه و کمک های مادی


انترفییت ولکم کولیشن

https://interfaithwelcomecoalition.org/

فود بنک سَن انتونیو ( کاریابی)

www.safoodbank.org

آسکان مجدد


کتولیک چرهتی ارکودایسس آف سن انتونیو ای ان سی

www.ccaosa.org

راییسیس (حقوقی)

https://www.raicestexas.org/تعهد وزارت امنیت داخلی (DHS) در قبال افغانان دارنده گان پیرول ذریعهٔ ماموریت پذیرایی متحدین (OAW)  پایداربوده، ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) مراکز حمایت برای افغان ها را بمنظور اتصال آنان به خدمات اساسی جهت ادغام و ثبات درازمدت ایشان در ایالات متحده میزبانی مینماید. درحالی که ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) محل برای مرکز حمایت را فراهم مینماید، USCIS هیچ یک از مؤسسات خدمت رسان حاضر را پیشتیبانی ننموده وهیچنوع دخالت و مسؤلیتی را در قبال خدمات ارایه شده توسط مؤسسات خدمت رسان عهده دار نمیباشد.