مراکز حمایوی برای افغانان

مراکز حمایوی برای افغانان​

ما از تمامی نهاد های خدماتی و تعاونی که در قسمت فراهم آوری کمکهای مورد نیاز برای افغانان مقیم شهرپیتسبرگ در جریان مرکز حمایت و خدمات برای افغانها از ۱۹ الی ۲۲ ماه جولای دست به دست هم داده و تشریک مساعی نمودند، بی نهایت سپاسگزاریم. این نهاد ها بصورت مشترک با متانت و مهربانی خدمات و سهولت های لازم را برای ۴۶۹ تن از افغانها فراهم نمودند. درصورتیکه شما درین برنامه اشتراک نتوانستید و یا سوالات بیشتری در رابطه به خدمات موجود داشته باشید، لطف نموده جدول نهاد های کمک رسان زیر را مرور نموده و با آنها به تماس شوید. این نهاد ها آماده اند تا با اشتیاق کامل شما را کمک نمایند.
ادارات حکومتی


اداره خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS)

Home | USCIS

اداره انکشاف شهری و مسکن ایالات متحده

https://www.hud.gov/

دفتر سناتور ایالات متحده، باب کیسی

https://www.casey.senate.gov/

دفتر اسکان مجدد پناهنده گان- وزارت صحت و خدمات بشری

https://www.acf.hhs.gov/orr/

بخش حقوق مهاجرین و کارگران – وزارت عدلیه

https://www.justice.gov/crt/immigrant-and-employee-rights-section

وزارت خارجه، هماهنگ کننده تلاش‌ها جهت انتقال افغانان. (CARE)

https://www.state.gov

خدمات اطفال و نوجوانان


فامیلی فوندیشن ایرلی هیدستارت

www.ocd.pitt.edu

جیرمایاز پلیس

https://jeremiahsplace.org/

اسمبل

https://assemblepgh.org/

خدمات آموزش


بیتنی کریسشن سرویسیس اف ویسترن پنسلوانیا

https://bethany.org/locations/us/pennsylvania/western-pennsylvania

فایننشیل امپاورمینت سنتر (مرکز تقویت مالی)

https://pittsburghpa.gov/fec/

ریدینگ اِز فندیمیتل پیتسبرگ

https://www.rifpittsburgh.org/

انستیتیوت لسان انگلیسی دانشگاه پیتسبر

https://www.eli.pitt.edu/

د گلوبل سویچبورد

https://theglobalswitchboard.org/

بخش آموزش لسان انگلیسی- مکاتب عامه پیتسبرگ

www.pghschools.org

پیل سنتر

www.pealcenter.org

خدمات کاریابی


ترید انستیتیوت اف پتسبورگ (انستیتیوت تجارت پتسبورگ)

http://www.tipgh.org

انرژی انوویشان سنتر انستیتوت

www.eicipgh.org

پنسلوانیا ومن وورک

https://www.pawomenwork.org/

JFCS کرییر سرویسیز

https://www.jfcspgh.org/services-2/career-services/

پیتسبرگ کمیونیتی سرویسیز

http://www.pghcsi.org/

سیبر هیلتکیر گروپ

https://www.saberhealth.com

گودویل آف سوتویست پنسلوانیا

https://www.goodwillswpa.org

EDSI اي دی اس آی

https://www.edsi.com/locations/pittsburgh-and-allegheny-county-earn-and-ncp-programs

خدمات صحی


الگینی هیلت نیتورک دولا پروگرام

Pregnancy and Newborn | Allegheny Health Network (ahn.org)

الگنی کاونتی هیلت دیپارتمنت – ویک (بخش کمکهای غذایی خانمان، نوزادان و اطفال اداره صحت ناحیه الگنی)

Health Department | Allegheny County

کمیته ایالات متحده برای پناهنده گان و مهاجرین (USCRI

https://refugees.org/

خدمات حقوقی


ایتلاف ایواکویت اور الایز(ایتلاف انتقال متحدین ما)، لوترن امیگریشن - ریفیوجی

www.evacuateourallies.org/home; www.lirs.org

اسوسییشن آف وارتایم الایز (نهاد متحدین زمان نبرد (AWA)

https://www.wartimeallies.co/

خدمات حقوقی برای افغانانیکه تازه وارد (ILSAA)

https://ilsaa.acf.hhs.gov/

اداره خدمات حقوقی مهاجرت –(JFCS)

https://www.jfcspgh.org/

پیتسبرگ CAIR

https://pa.cair.com/pitt/

ادیگیو هیلت

https://www.adagiohealth.org/

جستیس اَت ورک

www.justiceatworklegalaid.org

کمیونیتی جستیس پروجیکت

communityjusticeproject.org

دیسابیلیتی رایتس پنسلوانیا (حقوق معلولین ایالت پنسلوانیا)

http://www.disabilityrightspa.org/

کریشن امیگریشن ادفوکسی سنتر

ciacpgh.com

امتیازات عامه/ کمکهای مادی


امیگریشن سرویسیس اند کنکشنز (ISAC)

www.iscapittsburgh.org

پنسلوانیا هیلت اکسس نیتورک (PHAN)

https://pahealthaccess.org/

گریتر پیتسبرگ کمیونیتی فود بنک

https://pittsburghfoodbank.org/

اداره خدمات بشری ایالت پنسلوانیا- دفتر معاون ناحیه الگینی

Human Services | Allegheny County

اداره خدمات بشری ایالت پنسلوانیا

http://www.dhs.pa.gov/

UPMC پتویز تو ورک

https://careers.upmc.com/

کوالتی لایف سرویسیس

www.qualitylifeservices.com

سایر خدمات


انسار آف پتسبورگ (خدمات حقوقی، کاریابی، مسکن، خدمات مختص خانمها، تعاون عامه و کمکهای مادی، خدمات آموزش، خدمات صحی/صحت عامه، صحت روانی و خدمات اطفال)

www.ansarpitt.org

برنامه های آی سی اِن اِی ریلیف یو اس اِی (خدمات صحت روانی، آموزش، کاریابی، تعاون عامه و کمکهای مادی، خدمات صحی/صحت عامه)

www.icnarelief.org

سکویریل هیل هیلت سنتر(خدمات صحت روانی و خدمات صحی/صحت عامه )

https://squirrelhillhealthcenter.org/

کمیته برای مهاجرین و پناهنده گان USCRI (خدمات صحت روانی و خدمات صحی/صحت عامه)

http://www.Refugees.org

فامیلی ریسورسز (خدمات صحت روانی، اطفال و اموزش)

www.familyresources.org

دریس فار سکسیس پتسبورگ (خدمات مختص برای خانمها و کاریابی)

https://pittsburgh.dressforsuccess.org/

مغازه گودویل پنسلوانیا جنوبغربی(خدمات آموزش و کاریابی)

www.goodwillswpa.org

اداره خدمات بشری ناحیه الگینی (خدمات صحت روانی، اطفال، مسکن، خدمات مختص برای خانمها، معاونت انکشافی، همکاری در حصه اعتیاد مواد مخدر و الکول، حمایت خانواده، حمایت مختص برای بزرگسالان)

https://connect.alleghenycounty.us/

# افغان ایواک (شریک سازی معلومات و تعامل)

AfghanEvac.org

هیلو نیبور(خدمات صحی/صحت عامه، آموزش، اطفال، کاریابی، مسکن، خدمات مختص برای خانمها، تعاون عامه و کمکهای مادی، خدمات حقوقی)

Hello Neighbor

نیبورزورک ویسترن پنسلوانیا (مسکن)

www.neighborworkswpa.org

مان والی انیشیتف (خدمات کاریابی، مسکن، تعاون عامه و کمکهای مادی)

https://monvalleyinitiative.com

اکلچریشن فار جستیس، اکسیس اند پیس آوتریچ (AJAPO) (خدمات حقوقی، کاریابی، مسکن، تعاون عامه و کمکهای مادی)

www.ajapopittsburgh.org

اکشن-هاوزینگ انکارپوریشن (مسکن)

www.actionhousing.org

یونایتدوی آف سَوت وِیسترین پنسلوانیا- پی اِی ۲۱۱ سَوت ویست (خدمات مختص خانمها)

https://pa211sw.org/

گریتر پیتسبرگ YWCA ( آموزش، اطفال و نوجوانان، مسکن، خدمات مختص خانمها، تعاون عامه و کمکهای مادی)

https://www.ywcapgh.org/

پیتسبرگ اکشن اگینست ریپ (خدمات اطفال، صحت روانی، مشاورت و دادخواهی قربانیان ازار و اذیت جنسی)

https://paar.net

سوت هیلز انترفیت موفمینت ( آموزش، اطفال و نوجوانان، کاریابی، خدمات مختص خانمها، تعاون عامه و کمکهای مادی)

www.shimcares.org

اداره ترانسپورت ایالت پنسلوانیا (خدمات لایسنس یا جواز دریوری)

www.dmv.pa.gov

گلوبل وردسمیتس (دستیابی به خدمات لسان)

www.globalwordsmiths.com

پتسبرگ URA

www.ura.org

دفتر مهاجرین و پناهنده گان شهر پیتسبرگ\

https://pittsburghpa.gov/wp//index.html

خدمات بشری اجتماعی (خدمات مسکن و مواد خوراکی)

https://chscorp.org/تعهد وزارت امنیت داخلی (DHS) در قبال افغانان دارنده گان پیرول ذریعهٔ ماموریت پذیرایی متحدین (OAW)  پایداربوده، ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) مراکز حمایت برای افغان ها را بمنظور اتصال آنان به خدمات اساسی جهت ادغام و ثبات درازمدت ایشان در ایالات متحده میزبانی مینماید. درحالی که ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) محل برای مرکز حمایت را فراهم مینماید، USCIS هیچ یک از مؤسسات خدمت رسان حاضر را پیشتیبانی ننموده وهیچنوع دخالت و مسؤلیتی را در قبال خدمات ارایه شده توسط مؤسسات خدمت رسان عهده دار نمیباشد.