مراکز حمایوی برای افغانان

مراکز حمایوی برای افغانان​


ما از تمامی نهاد های خدماتی و تعاونی که در قسمت فراهم آوری کمکهای مورد نیاز برای افغانان مقیم شهرفینکس در مدت مرکز حمایت و همکاری از ۱۷ الی ۲۰ ماه می دست به دست هم داده و تشریک مساعی نمودند، بی نهایت سپاسگزاریم. این نهاد ها بصورت مشترک با متانت و مهربانی خدمات و سهولت های لازم را برای فامیل های یادشده فراهم نمودند. در صورتیکه شما درین برنامه اشتراک نتوانستید و یا سوالات بیشتری در رابطه به خدمات موجود داشته باشید، لطف نموده جدول نهاد های حمایوی زیر را مرور نموده و با آنها به تماس شوید. نهاد های ذیربط آماده اند تا با اشتیاق کامل شما را کمک نمایند.
خدمات اطفال و نوجوانان

نهاد هید ستارت در شهرفینکس(چهارشنبه – پنجشنبه ساعت ۱۲ - ۸ -جمعه و شنبه تمام روز)
خدمات آموزش

اریزونا کریر پتویز (چهارشنبه
پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۰ –۶ شنبه ساعت ۱۰- ۵)
اریزونا ریفیوجي کریر پتویز پراجکت ( تمام روز)
د فریندلی هاوس موسسه (چهارشنبه ۱۰-۲، شنبه ۱۰- ۲)
ریفیوجي انګلیش فورم سرویس ( جهارشنبه ۱- ۷، پنجشنبه ۱ – ۴، شنبه تمام روز)
فینکس کالج (چهارشنبه تمام روز، پنجشنبه تمام روز)
خدمات کاریابی

اریزونا هلتکیر اسوسیشن (چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۱۰-۲:۳۰)
اریزونا ریفیوجي کریر پتویز پراجکت (تمام روز)
بندیرا هیلتکیر (تمام روز)
چیکانوس پور له کازا (چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ساعت ۱۰-۶، شنبه تمام روز)
فرش ستارت ومنز فوندیشن (جمعه ساعت ۱- ۳)
هوتل شېراتون (چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه تمام روزها)
شاپ ریفیوجی او گوتن (چهارشنبه ساعت ۱-۵)
خدمات صحی

رفوایف کمیونیټي هلت (تمام روزها)
ولیواز سنتر فار ریفنحی اند ګلوبل هیلت (ټولې روزها)
خدمات مسکن

لوترن سوشیل سرویسز اف سوتویست (تمام روز)
خدمات حقوقی

نهاد افغان – امریکایی

نهاد نخست حقوق بشر(تمام روزها)

کمپاین دادخواهی مهاجرت مربوط به شورای مهاجرت امریکا(تمام روزها)

خدمات مهاجرت و پناهده گی لوترن (تمام روزها)

نهاد های حقوقی ویلکم الاینس و ایتلاف انتقال متحدین ما(تمام روزها)

(ILSAA)یا نهاد خدمات حقوقی مهاجرتی برای افغانان تازه وارد(تمام روزها)

ویسنا Vecina (تمام روزها)

ویلکم.یو اس Welcome.US(تمام روزها)
سایر خدمات 

فینکس ښار کاتولیک چریتیس (چهارشنبه، جمعه، شنبه تمام روزها – پنجشنبه ساعت ۱-۸)
اداره خدمات مصؤنیت اقتصادی(خدماات کاریابی و صحی)(چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ساعت ۱۰-۷، شنبه ساعت ۱۰-۳)
بخش حقوق کارگران و مهاجرین وزارت عدلیه (چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ۱۰-۲ بجو، شنبه ۱۰-۱ بجو)
آی آر سي گلندیل (تمام روز)
لوترن سوشیل سرویسز اف سوتویست (حقوقي، توانمندی خانمها، کاریابی، مراقبت نوجوانان) (تمام روزها)
اداره خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده امریکا (تمام روز)
آی سی ان اې رلیف (صحی، صحت روانی، امتیازات عامه- تمام روزها)تعهد وزارت امنیت داخلی (DHS) در قبال افغانان دارنده گان پیرول ذریعهٔ ماموریت پذیرایی متحدین (OAW)  پایداربوده، ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) مراکز حمایت برای افغان ها را بمنظور اتصال آنان به خدمات اساسی جهت ادغام و ثبات درازمدت ایشان در ایالات متحده میزبانی مینماید. درحالی که ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) محل برای مرکز حمایت را فراهم مینماید، USCIS هیچ یک از مؤسسات خدمت رسان حاضر را پیشتیبانی ننموده وهیچنوع دخالت و مسؤلیتی را در قبال خدمات ارایه شده توسط مؤسسات خدمت رسان عهده دار نمیباشد.